Onnodige ongevallen

Vaak enorme gevolgen

Alle chauffeurs kennen het fenomeen van ijs op het dak. In diverse landen zijn er op rustplaatsen stellages om het ijs te verwijderen. Maar niet altijd. En niet elke chauffeur gunt zich de tijd om het dak ijsvrij te maken. Met alle risico’s van dien. Onderweg laat het ijs gegarandeerd los. De scherpe ijsplaten kunnen overal terechtkomen. Met mogelijk persoonlijk letsel en grote schade tot gevolg. Met de Airtube gaan uw chauffeurs wél veilig de weg op.

verantwoordelijkheid

Duidelijke wetgeving

Gevaar of hinder veroorzaken in het verkeer, is verboden. Vrijwel overal ter wereld is dat wettelijk vastgelegd. Rijden met ijs op het dak? Dat mag niet, en dat kan niet. De chauffeur is verantwoordelijk en kan een flinke boete krijgen. De gevolgen kunnen echter vele malen groter zijn. Bij een ongeval kan er zelfs sprake zijn van een strafbaar feit. De werkgever en de verlader kunnen medeaansprakelijk zijn. Allemaal risico’s die te vermijden zijn. De Airtube voorkomt boetes en ongevallen door ijs op het dak.