Copyright

De gehele inhoud van deze website, alsmede de website zelf, is het intellectuele eigendom van ERTECH Sales BV.

Het is verboden om deze website, of gedeelten daarvan, te reproduceren, te vermenigvuldigen en/of te distribueren zonder dat daartoe een schriftelijke toestemming is verstrekt door ERTECH Sales BV. Indien deze toestemming wel is verstrekt dan dient op alle stukken afkomstig van deze site te worden vermeld dat het copyright berust bij ERTECH Sales BV. Zowel het woordmerk als het beeldmerk van Airtube zijn wettelijk beschermd bij het Benelux Merkenregister onder nummer 0811873.